Telemetrie - zařízení pro 100% kontrolu

Zařízení pro měření a kontrolu definovaných rozměrů zpracovávaných dílů „Schelle“ s přesností 0,01 mm.

 

Obsluha provádí ruční zakládání dílů na vstupní dopravník, který dílce dopravuje do kontrolního prostoru. V kontrolním prostoru je již plně automaticky provedeno přeměření dílců pomocí sestavy dvou kamer, následné vytřídění a odsun výstupním dopravníkem do sběrných beden, nebo v případě zmetků do zmetkové bedny.
 

Fotogalerie

 
 

 

 

© 2003-2007 - WebActive s.r.o.

en de