Vysokotlaké montážní a kontrolní zařízení

Poloautomatická montáž vysokotlakých hadic a následká zkouška těsnosti zkompletované sestavy.

 

Stroj slouží ke kompletaci vícenásobné sestavy hadic s ventily a následné kontrole těsnosti zkompletované sestavy. Činnost stroje je poloautomatická, obsluha provádí založení sestavy ventilů s hadičkami a ventilu DHV či DROSSEL, odstartování automatického cyklu a závěrečné vyjmutí zkompletované a zkontrolovaného sestavy. V případě vyhodnocení zmetku, zadává obsluha pro uvolnění dílce heslo a následně dílec odkládá do na určené místo. Jako řídící systém byl použit IndraLogic VEP30, který díky kvalitní vizualizaci a ovládání pomocí dotykové obrazovky činní zařízení uživatelsky velmi jednoduché a příjemné.
 

Fotogalerie

 

 

 

© 2003-2007 - WebActive s.r.o.

en de