Automatizace výrobních a nevýrobních procesů firmy

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU - Program OP PIK: Technologie VII.

 

Hlavní cíle projektu: Cílem projektu je maximální zautomatizování výrobních a manipulačních procesů – automatizace skladového hospodářství firmy, jeho implementace do stávajícího informačního systému firmy, propojení skladu s nevýrobními a výrobními procesy firmy.

 

 

© 2003-2007 - WebActive s.r.o.

en de